Daily Archives April 18, 2017

Semiramidini viseći vrtovi

L1rACnN

18.04.2017.

Viseći vrtovi iz Vavilona (takođe označavani i kao “Semiramidini viseći vrtovi“), su jedno od sedam svetskih čuda.

Na osnovu mitova bili su izgrađeni za kraljicu Semiramidu, koja je poreklom iz zelene Medije i zbog toga je kralj Navukodonosor II naredio oko 600. p. n. e. da se izgrade viseći vrtovi na terasama palate da bi je oraspoložio. Viseće vrtove su opisivali uglavnom starogrčki istoričari Strabon i Diodor Sicilijski.

Ostaci visećih vrtova u Vavilonu nalaze se na istočnoj obali reke Eufrat. Istorija svedoči da je Vavilonsko carstvo cvetalo u vreme vladavine čuvenog kralja Hamurabija (1792-1.750. godine p. n. e.) Ipak, smatra se da su legendarni viseći vrtovi izgrađeni za vreme vladavine njegovog potomka Navukodonosora II (604-562. p. n. e...

Detaljnije