Četinari

Četinari

Najzastupljenije vrste četinara sa svojim varijetetima su: Abies (jela), Cedrus (kedar), Chamaecyparis (pačempres), Cupressus (čempres), Juniperus (kleka), Picea (smreka), Pinus (bor), Taxus (tisa), Thuja (tuja), zatim Larix (ariš), Taxodium (barski čempres), Pseudotsuga (duglazija), Cryptomeria (kriptomerija)…

 

Poseban akcenat stavljamo na visokodekorativne varijetete, tako da u našoj proizvodnji imamo preko 40 varijeteta Tuje (minijaturne, loptaste, zlatne, usko vretenaste…), preko 25 varijeteta Lavsonovog
pačempresa (patuljasti, loptasti, jarko plavi, vretenasti, zlatni…) preko 30 varijeteta Kleke (Plava strela, Strikta, mnostvo poleglih kleka u svim bojama…)

 

Ono sto zelimo da istaknemo su iglicasti cetinari od kojih isticemo: belu jelku, spansku jelku, srebrnu jelku, bodljivu smrcu, patuljastu smrcu, pancicevu omoriku, crni, beli, vajmutov i himalajski bor,padajuci bor, kedrove ( himalajski, zleni, atlaski, plavi atlaski , padajuci atalski )

VAŽNA NAPOMENA: Tokom proizvodnog procesa, odstranjujemo sva suvišna stabla sa biljaka, tako da sve biljke imaju ujednačen rast i potpuni genetski habitus, takodje, usled ove mere nege u rasadniku, kod naših sadnica ISKLJUČENA JE POJAVA lomljenja i savijanja grana, usled ledene kiše, snega i vetra! Naše sadnice NISU FORSIRANE NITI JE RASADNIK TRETIRAN HERBICIDIMA! Usled toga, biljke su maksimalno otporne prilikom presadjivanja i brzo se adaptiraju na nove uslove sredine te nesmetano nastavljaju porast i razvoj…