Monthly Archives August 2017

PREDPRODAJA SADNICA, CENE 20% NIZE

10708589_1512298872350141_903825433772673948_o

Kao i svake godine, organizujemo PREDPRODAJU sadnica. a to znači:
– Plaćanje porudžbine u avgustu i septembru,
– Isporuka, ili sadnja od 01. do 15. novembra
– CENE SADNICA – 20 % POPUST!!!
BIRAJTE…

Detaljnije

PONAŠANJE ČETINARA U IZUZETNOJ SUŠI

Na teritoriji Srednjeg Banata do juče je vladala “izuzetna suša” (poslednji merljivi stadijum stanja zemljišta), uz 7 ekstremnih toplotnih talasa, redovno praćenih jakim fenskim vetrovima, niskom vlagom u vazduhu i ekstremnim UV-zračenjem… Odgovorno tvrdim da se ovakva katastrofalna godina više ne može ponoviti, imajući u vidu i ekstremnu januarsku golomrazicu od min. -19 stepeni, sa 0 litara padavina u januaru i februaru…!!! U ovakvim pustinjskim uslovima, četinari su pokazali sledeći stepen izdržljivosti:
– Sadnice posađene pred ovu vegetaciju, propadale su u 80% slučaja!
– Sadnice posađene pre 2 i 3 vegetacije, propadale su u 40% slučaja!
ODRASLA STABLA, po rodovima:
1. ABIES (jela) – niska izdržljivost, izuzev Španske jele – veoma visoka izdržljivost
2...

Detaljnije