Uredjenje parkova i javnih površina

Bilo bi krajnje vreme da shvatimo da su javne zelene površine (ulično zelenilo, parkovi, sportsko-rekreativne površine, groblja, skverovi, zelenilo stambenih naselja, drvoredi…), takodje NAŠE ZELENILO, kao i naši privatni vrtovi! To nije nešto, što je tudje, i jednako se lepo može uživati, kao u prelepom kutku vlastitog vrta… Trenutni odnos prema javnim zelenim površinama, navodi me da ovu temu počnem na ovakav način…

Filozofija uredjivanja javnih površina

Dakle, rasadnik EDEN ne pravi razliku u izboru biljaka, kada su u pitanju javne zelene površine. I ovde vrede sva obeležja hortikulturne struke, po pitanju kvaliteta vrsta i kvaliteta sadnica. Takodje, mora biti zastupljen estetski kvaliteti – kombinacije boja i oblika, spratovnost biljnog materijala, smenjivanje boja u zavisnosti od doba godine, cvetajući sadržaj… Akcije ozelenjavanja gradova, u kojima je najbitniji hvalospevni novinski članak, i u kojima se KVALITET IZRAŽAVA U BROJU POSADJENIH STABALA – treba što pre napustiti i zaboraviti…!Kojih se pravila pridržavamo prilikom uredjenja javnih površina

Kao i u odeljku o uredjenju vrtova, i ovde je potrebno sagledavanje uslova u kojima će se biljke saditi, kao i mašta koja će dati zanimljivu zelenu površinu… Ipak, ovde postoji i niz specifičnosti:

  1. Obratiti pažnju na nadzemnu i podzemnu instalaciju,
  2. imati u vidu saobraćajne propise i sadnjom zelenila nikako ne ugroziti saobraćaj, počev od širine krošnje u ulicama, pa do preglednosti raskrsnica,
  3. ne saditi drveće koje je podložno lomljenju usled olujnih vetrova,
  4. ne saditi drveće s jakim bočnim korenjem blizu pešačkih i biciklističkih staza,
  5. na pločnicima, trgovima i pešačkim zonama ne saditi “prljave” vrste drveća (one, koje dugo zbacuju sa sebe cvet, plod i list),
  6. U prometnim pešačkim zonama ne saditi vrste koje izazivaju jaku polensku reakciju ( jer javna površina pripada svima)…

 

Koncepti osmišljavanja javnih površina

U urbanističkom smislu, postoje dva koncepta, po kojima se osmišljavaju javne zelene površine:

  1. Park u gradu,
  2. Grad u parku.

Po prvoj, postoje izdvojene zelene površine, sa isključivom namenom. Po drugoj (savremenijoj i prihvatljivijoj), zelenilo se ne izdvaja u zasebnu celinu, već je grad (naselje) sastavni deo zelene površine…

Iskustva rasadnika EDEN, na poslovima uredjenja javnih zelenih površina, svode se na dobru i dugogodišnju  saradnju s Opštinama Sečanj, Žitište, Smederevska Palanka, Bački Petrovac…