Izgradnja fontana

Fontane podižemo isključivo u gradjevinskoj konstrukciji, tako da predstavljaju trajni proizvod, a ne privremeno zadovoljstvo…

U odnosu na datu zelenu površinu, fontana treba da se uskladi sa sledećim elementima prostora:

 

  1. Ne sme biti predimenzionirana u odnosu na prostor,
  2. Uklopiti je skladno u odnosu na postojeće zelenilo,
  3. Odrediti joj oblik u odnosu na linije vrta i raspored objekata,
  4. Stil izgradnje fontane mora odgovarati arhitektonskom stilu objekata i hortikulturnom stilu zelene površine,
  5. Pazljivo izabrati nijansu kamena, u odnosu na preovladjujuće boje u prostoru…

Osnovni dekorativni element fontane jeste kamen i voda. Vodene slapove, mlaz i druge efekte regulišemo izborom odgovarajuće pumpe za vodu… Kamen biramo od najsitnijeg šljunka, pa sve do krupnih komada stena, u zavisnosti od tipa fontane…

Na kraju, sledi biodekoracija, koja je istovetna, kao i izgradnja alpinetuma (kamenjara)…

 

Primere naših radova možete pogledati na našoj facebook stranici.