Lišćari

Cherry-Blossom-japanese-cherry-tree-sakura-37503987-1366-768

Uslovno rečeno, lišćarske sadnice (listopadno drveće), mogu se svrstati u 3 grupe:

  1. Visokodekorativni kalemljeni lišćari
  2. Visokodekorativni lišćari klasične proizvodnje i oblika
  3. Šumsko dekorativne sadnice

 

Visokodekorativni kalemljeni lišćari

 

U rasadniku EDEN možete pronaci sledece vrste: Žalosne (padajuće) forme duda, bresta, japanske trešnje, ive, sofore, breze… Kuglaste (loptaste) forme bagrema, jasena, vrbe, katalpe… Forme obojenih listova – šarenolisni javor, crvenolisni japanski javor, crvenolisna šljiva, šarenolisna vrba…

Ono sto posebno isticemo jesu kalemljeni dudovi. Od kojih imamo: sirokoloptasti, minijaturni loptasti, platanolisni, zalosni. Od japanskih tresanja imamo svih sest varijateta zastupljenih u Srbiji: klasicna sa duplim rozim cvetom, crvenolisna sa duplim rozim cvetom, stubasta sa bledo rozim cvetom, klasicna sa duplim bledo rozim cvetom, padajuca sa belim cvetom i padajuca sa duplim rozim cvetom.

Isticemo i ostale liscare bogatih cvetova kao sto su: kalemljeni glog u dva varijeteta, stalno cvetajuci bagrem i japnska jabuka.

 

Visokodekorativni lišćari klasične proizvodnje i oblika

Iz ove grupe, rasadnik EDEN izdvaja sledeće vrste – Srebrnolisni javor, Gorski javor,  Albicija, Platan, Jarebika, crveni javor, Breza, Ruj, Ginko, Crveni i piramidalni hrast. Katalpa… U perspektivi razvoja nase proizvodnje, količina sadnica iz ove grupe, značajno će se povećati…

Šumske dekorativne sadnice:

U ovu grupu ubrajamo: mecja leska, kovrdzava i zalosna vrba, srebrna i sitnolisna lipa kao i gorski i stepski jasen.
Ukupan kapacitet proizvodnje lišćarskih sadnica u rasadniku je 5000 komada, što na godišnjem nivou iznosi oko 1000 komada.