Lišćari

Cherry-Blossom-japanese-cherry-tree-sakura-37503987-1366-768

 

Uslovno rečeno, lišćarske sadnice (listopadno drveće), mogu se svrstati u 3 grupe:

  1. Visokodekorativni kalemljeni lišćari
  2. Visokodekorativni lišćari klasične proizvodnje i oblika
  3. Šumsko dekorativne sadnice

Visokodekorativni kalemljeni lišćari

 

U rasadniku EDEN možete pronaci sledece vrste: Stubaste forme – crvenolisna bukva i grab. Padajuće forme – dud, brest, iva, japanske trešnje. Loptaste forme – javor, katalpa, jasen, dud, bagrem, japanska vrba.

 

Od japanskih tresanja imamo svih sest varijateta zastupljenih u Srbiji: klasicna sa duplim rozim cvetom, crvenolisna sa duplim rozim cvetom, stubasta sa bledo rozim cvetom, klasicna sa duplim bledo rozim cvetom, padajuca sa belim cvetom i padajuca sa duplim rozim cvetom.

 

Isticemo i ostale liscare bogatih cvetova kao sto su: kalemljeni glog u dva varijeteta, stalno cvetajuci bagrem i japnska jabuka u dva varijeteta

 

Od lišćara obojenih listova izdvajamo više vrsta javora (crvenolisni i šarenolisni), zlatni jasen, crvenolisne šljive, jabuke i japanske trešnje..

 

Visokodekorativni lišćari klasične proizvodnje i oblika

 

Iz ove grupe, rasadnik EDEN izdvaja sledeće vrste – Srebrnolisni javor, Gorski javor,  Albicija, Kelreuterija, Platan, Jarebika, Breza, Ruj, Ginko, Crveni i piramidalni hrast. Katalpa… U perspektivi razvoja nase proizvodnje, količina sadnica iz ove grupe, stalno će se povećavati…

 

Šumske dekorativne sadnice:

U ovu grupu ubrajamo: medveđa leska, srebrna i sitnolisna lipa kao i gorski i stepski jasen.

 

Uvek aktuelan cenovnik i izbor sadnica možete pogledati na našoj facebook stranici.