Uredjenje vrtova

Uslovi za podizanje vrtova

Prvi i osnovni koraci na koje obraćamo pažnju pri uredjenju svakog vrta su: ZEMLJIŠNI I MIKROKLIMATSKI USLOVI. Od toga u največoj meri zavisi izbor biljaka za vrt. Kod zemljišta se posmatraju 3 kategorije: Tip zemljišta, plodnost i zagadjenost usled izgradnje objekata… Od klimatskih činioca posebno važnu ulogu imaju: Vazdušna strujanja, temperaturni režim, vlažnost vazduha i dnevna osunčanost…

Idejno rešenje

Naredni korak je, SAGLEDAVANJE RASPOREDA OBJEKATA, staza i drugih gradjevinskih elemenata na datom prostoru. Biljke treba ukonponovati tako, da se ublaže sve oštre linije gradjevine, oštri uglovi staza  i nedorečeni propusti arhitekture… Ovaj korak, iskusnom projektantu vrtova otvara ideju i mogućnosti – KAKO OSMISLITI PROSTOR…

Ovako sve počinje

slikakec          slikatri          slikacetiri

Na šta treba obratiti pažnju prilikom projektovanja vrta

Pre samog rasporeda biljaka, važni su i sledeći momenti:

  1. Prostor van površine koja se uredjuje – da li treba nešto sakriti, ili istaći kao završnu vizuru…
  2. Odrediti tačke vidika, sa kojih se posmatra ceo vrt – sa tih tačaka, pogledu mora biti dostupna svaka biljka…
  3. U razgovoru sa vlasnikom parcele, odrediti želje i uskladiti ih sa strukom (omiljene biljke, zastupljenost četinara, lišćara, ukrasnog šiblja, jednostavnost održavanja vrta, namena vrta…)
  4. Stvoriti u vrtu ambijent privatnosti, odnosno, zakloniti od pogleda prostor koji je namenjen za boravak u vrtu…

Koncepti uređenja vrtova

Kada smo sagledali sve navedene aspekte tek tada se pristupa kombinovanju biljaka. U ovom smislu, postoje dva osnovna koncepta – KONCEPT KONTRASTA I KONCEPT NIJANSI… Prvi ima za cilj da stvori živ, dinamičan vrt, prepun boja, oblika, zanimljivih linija… Drugi, ima smirujuću, romantičnu ulogu…

Nakon skiciranja vrta, slede detaljna objašnjenja i prikaz fotografija predvidjenih biljaka. Ne praktikujemo kompjuterske tehnike, jer su proizvoljne i neprecizne u ovoj struci… Takodje, cenimo da je bitnija ŽIVA REČ STRUČNJAKA…

Izvodjenje radova

Po prihvatanju skice, ukoliko je vrt većeg obima, pristupamo izradi projekta hortikulture, a zatim slede izvodjački radovi – sadnja sadnica… Izvodjacke radove obavljamo brzo i lako, sa dobro uhodanom ekipom kvalitetnih radnika. U zavisnosti od obima posla, angažovaćemo ekipu koja će u najkraćem mogućem roku stručno i kvalitetno završiti predvidjen obim poslova…

Primere naših radova možete pogledati na našoj facebook stranici.