Postavljanje tepih travnjaka

Postavljanje tepih travnjaka – zasnivanje tepih travnjaka

Zasnivanje travnjaka može se obaviti na više načina:

1. Setvom semena trave,

(prednosti – najjeftiniji postupak. Mane – neujednačen i redak travnjak, kroz koji se providi zemljište, trava u busenima i neravna, mukotrpan rad na održavanju ovog travnjaka u periodu od 2 godine, travnjak brzo propada usled ovladavanja korova…)

2. Postavljanjem tepih travnjaka, proizvedenog i odnegovanog na proizvodnim parcelama,

(prednosti – ujednačena boja travnjaka, brz postupak zasnivanja travnjaka. Mane – najskuplji postupak, travnjak nema dovoljnu gustinu, osetljiv na ekstremne mikroklimatske uslove, osetljiv na habanje…)

3. Postavljanjem prirodnog, livadskog tepih travnjaka.

 

Prednosti livadskog travnatog busena u zasnivanju tepih travnjaka

Rasadnik EDEN svoje travnjake zasniva ISKLJUČIVO postavljanjem livadskog visokokvalitetnog tepih travnjaka. U mnoštvu prednosti ovog postupka, nabrojaćemo samo neke:

– postizanje najgušćeg travnatog tepiha,

– relativno skromna cena,

– maksimalna otpornost na habanje,

– maksimalna izdržljivost na sve mikroklimatske uslove,

– maksimalna prilagodljivost svim tipovima zemljišta,

– maksimalan estetski kvalitet,

– najbrzi postupak zasnivanja travnjaka…

 

 

 

Nalazišta najkvalitetnijeg livadskog travnatog busena, vezana su za okolinu srednjeg toka reke Tamiš, odnosno regioni srednjeg i južnog Banata. U odredjenim seoskim Mesnim zajednicama, zakupljuju se u svrhu skidanja tepih travnjaka, za to predvidjene površine. Pre same eksploatacije livade, trava se pokosi kosilicom, a zatim mašinskim putem skida sa debljinom zemljišnog sloja 4-6 santimetara. Na ovaj način, zona korenovog sistema plemenitih trava je sačuvana, dok koren korova istovremeno biva uništen… Nakon toga, trake trave se skraćuju na približnu dužinu od 1 metar, pa se zatim uroljaju i utovaruju u prevozno sredstvo. Širina trake treve je 33 santimetra.

Šta se podrazumeva pod postavljanjem tepih travnjaka?

Usluga postavljanja tepih travnjaka obuhvata sledeće operacije:

 

  1. Prevoz travnatog busena do mesta postavljanja,
  2. Nabavku prvoklasnog travnatog busena,
  3. Grubu nivelaciju terena,
  4. Finu nivelaciju terena,
  5. Postavljanje travnatog busena,
  6. Prvo zalivanje,
  7. Valjanje lakim valjkom, do 60kg,
  8. Odnošenje biljnih ostataka i otpada na deponiju.